Tájékoztató a családi bölcsődei ellátásról

Tisztelt Szülők!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2017. január 01-től hatályos rendelkezései szerint, amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Szepetnek községben 2011. óta biztosítjuk a bölcsődei ellátást előbb Családi Napközi, 2017. január 01-jétől Családi Bölcsőde formájában. A Szolgáltatásról szóló tájékoztatót most ismét közzétesszük.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt - a szülő/ törvényes képviselő által aláírt - Nyilatkozat nyomtatványon jelezhetik 2017. december 15-ig.

A nyilatkozat az előzetes igényfelmérést szolgálja, kitöltésével nem keletkezik beíratási kötelezettség.

A nyilatkozat megtalálható a Királyi Pál Óvoda és ÁMK-ban az óvodatitkárnál, valamint az Önkormányzati Hivatal titkárságán.

         

                                                       Szalai-Gaál Mónika jegyző

  IMG 20171123 0001                                                                                       

 

 

IMG 20171123 0002        

Lap tetejére