Szepetnek Községi Önkormányzat a 2016. január 1-jétől kialakítandó család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásához keres 1 fő – lehetőleg szepetneki állandó lakosú – az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkező családgondozó szakembert:

felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

allas

 A családgondozó feladata:

Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztat.

A szociális segítőmunka keretében:

- segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,

- közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében

- folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

- hivatalos ügyek intézésében közreműködik,

- a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

Családgondozás keretein belül családlátogatást tesz együttműködve a jelzőrendszeri tagokkal.

Az ellátási területen meghatározott időben ügyfélfogadást tart.

Ellátási terület: Szepetnek, Eszteregnye, Rigyác települések. 

 

Érdeklődni Vlasicsné Fischl Timea polgármesternél lehet a 30/620-9962-es telefonszámon legkésőbb 2015. november 12. napjáig. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a végzettséget igazoló dokumentumokkal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail-címen lehet.

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy Szepetnek Községi Önkormányzat a szepetneki lakosú óvodások, diákok (Királyi Pál Általános iskola tanulói) középiskolások, főiskolások, egyetemisták részére „Tanulmányokat segítő támogatást” nyújt.

 tankonyv

 

 

A támogatás feltételei:

  • szepetneki lakcímmel rendelkezzen az igénylő és a gyermek
  • a helyi óvodába és iskolába járó gyermek legyen (iskolalátogatási igazolás szükséges)
  • a középfokú és felsőfokú hallgatóknak hallgatói jogviszony igazolás kell
  • a kérelmező szülőnek illetve nagykorú hallgatónak az önkormányzattal szemben lejárt tartozása ne legyen.

A támogatás igényléséhez kitöltendő kérelem az önkormányzatnál Lekszikovné Földi Dianánál igényelhető!

A benyújtás határideje: 2015. október 16.

 

Vlasicsné Fischl Timea polgármester

Tisztelt Szepetneki Lakosok!

 

Tekintettel a 2015. szeptember 18-án 8.00 órától Zala megyére is kihirdetésre került válsághelyzetre

önkéntes segítőket keresünk.

 

Önkéntes az, aki szabad akaratából, tudatosan, mások javára történő tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végez.

kezek

 

 

Mint ahogy korábban tájékoztattam a lakosságot Szepetnek községben a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ (Szepetnek, Petőfi u. 61.) tornaterme került kijelölésre, hogy az itt állomásozó katonák esetleges pihenőhelye legyen.

A katonák Szepetnekre való pontos érkezéséről nincs információnk, így arról sincs, hogy jelenleg milyen konkrét feladatok ellátásában kérjük az önkéntesek segítséget – oda, ahol a felmerült helyzetben szükség lesz rájuk!

Jelentkezni lehet: Lekszikovné Földi Diananál a 381-145 vagy a 30/620-9959 telefonszámokon.

 

Tisztelettel,
Vlasicsné Fischl Timea polgármester

 

 Tisztelt Szepetneki Lakosság!

 Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 18-án 8.00 órától Zala megyére is válsághelyzet került kihirdetésre.

 A mai nap folyamán a honvédség munkatársai a nagykanizsai járás területén felmérték a rendelkezésre álló, elsősorban önkormányzati épületeket. Szepetnek községben a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ (Szepetnek, Petőfi u. 61.) tornaterme került kijelölésre, amely az esetlegesen itt állomásozó katonák pihenőhelye lesz. Az ezzel kapcsolatos szervezési intézkedéseket megtettük, a kapcsolattartás a Magyar Honvédség munkatársaival folyamatos.

 A katonák Szepetnekre való pontos érkezéséről nincs konkrét információnk.

 A téves hírek elkerülése végett tájékoztatom Önöket, hogy migráns gyűjtőpont és migráns tábor a Szepetnek belterületén nem kerül kialakításra!

 Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult helyzetet megértéssel és türelemmel kezelje! A rendelkezésemre álló információk alapján az Önök részére a folyamatos tájékoztatást biztosítom.

 Tisztelettel,

Vlasicsné Fischl Timea polgármester

homokora

Lap tetejére