Szepetnek Községi Önkormányzat tulajdonában van a Széchenyi téren található artézi kút, amely közkedvelt nemcsak a község, hanem a környékbeli települések lakói részéről is. Ez abban mutatkozik meg, hogy a jó idő beköszöntével, egyre nagyobb igény mutatkozik az artézi kútból való vízvételre, akár úgy is, hogy hosszú sorok alakultak ki a forrásnál a vízvételre várva. Vannak olyanok is, akik több tízliternyi vizet vételeznek egy alkalommal.

 P1070986

 

Az artézi kútból való vízvétel ingyenes mindenki számára.

 

          P1070987                                                                   

Önkormányzatunknak arra nincs lehetősége, hogy különbséget tegyen a szepetneki illetve a nem helyi lakosok között aszerint, hogy van-e joguk a vízvételre. Annak ellenőrzésére, hogy ki, mikor, milyen mennyiségű vizet vételez az artézi kútból az önkormányzatnak sem joga (lakcímkártya ellenőrzése), sem személyi állománya nincs.

 

P1070988

 

 

Kérem, hogy legyünk türelmesek egymással a vízvételi lehetőségre várva!

Kérem továbbá, hogy a környezet megóvása érdekében ügyeljünk a tisztaságra, óvjuk értékeinket!

Köszönöm!

 

 

Vlasicsné Fischl Timea polgármester

 

 

P1070989

 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a belterületi hulladékégetés szabályai nem változtak, továbbra is hatályban van Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (XII.13.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

„Avar-és kerti hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok

 

3. §

(1) Az avar-és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással, komposztálással történhet.

(2) Az avar-és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos és a használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles gondoskodni.

(3) Avar-és kerti hulladék égetése közterületen tilos.

(4) Nyílt téren csak növényi eredetű hulladékot lehet égetni. Lakott területen kívül is kizárólag avar-és kerti hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni.

(5)A kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag keddi és pénteki napokon 10 és 21 óra között lehet, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén.

(6) Az avar-és kerti hulladék égetése július és augusztus hónapban tilos. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. 

(7) Avar-és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az avar-és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

(8) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.

(9) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

(10) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”

 

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

 

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

 

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. (Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.)

 

Bővebben

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei részéről is.

P1060467

 

Mihovics Józsefné Andróczi Mária, Mariska néni 1920. január 18-án született, a minap ünnepelte 95. születésnapját családja körében. Szepetnek Község Önkormányzata nevében megbecsülésünk jeleként születésnapja alkalmából Vlasicsné Fischl Timea polgármester asszony és Szalai-Gaál Mónika jegyző asszony adta át azt az emléklapot, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr írt alá.

Bővebben

 

 

2015. január 1-ei hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

palinkafozes

 

Bővebben
Lap tetejére