Szepetneki Faluvédő Faluszépítő Egyesület

Egyesületünk a Szepetneki Faluvédő - Faluszépítő Egyesület 1991 novemberében alakult, 16 taggal.

Az Alapszabályban egyesületi célként került megfogalmazásra a község környezetvédelmének szervezése, a környezet tisztaságának ápolása, közterületek parkjainak, emlékhelyek rendben tartása, gondozása, virágosítása.

Anyagi bevételeink a befizetett tagdíjakból (támogatásokból), önkormányzati támogatásból, valamint pályázaton nyert összegekből tevődik össze.

Nagyobb pályázati sikerünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól – falumegújítás és fejlesztés támogatási jogcímen – játszótér építésére és kialakítására nyert 7. 158. 195 Ft.

A játszótér kialakítására a József Attila utcában került sor. A régi elavult játszótér helyén egy korszerű játszótér került megépítésre. A földmunkálatok, terület előkészítést követően 11 db fa játszótéri elem (laphinta, bébihinta, 2 db csúszdatorony, csúszda, kisház, mérleghinta, homokozó, lengőhíd, egyszemélyes rugós játék, négyszemélyes rugós játék), 5 db kerti pad, 2 db hulladéktároló került kihelyezésre. A községben élő 14 év alatti gyermekeknek szabadtéri játékra alkalmas terület került kialakításra, amelynek köszönhetően szabadidős elfoglaltságuk gazdagodik, a gyermekes családok egy kellemes környezetben tölthetik el szabadidejüket.

P4160643Éves tevékenységeink:

Egyesületünk rendszeresen részt vesz – az önkormányzattal együttműködve – intézményeink (iskola, óvoda, hivatal) és közterületeink parkosításában, gondozásában. Örömünkre szolgál, hogy egyesületünknek kertészmérnök is tagja, akitől egy új falukép kialakítására vonatkozó elképzeléseinkhez szakmai segítséget kapunk.

Egész évben történnek „faluszépítő” munkálatok. A tavaszi virágok helyére évről évre a falu több részére, – buszmegállókhoz, kőkereszthez, egészségházhoz, a kihelyezett virágládákba – árvácskákat és tulipánhagymát ültetünk ki. Az új játszótér kerítése mellé számos tuja, örökzöld, virágzó cserje került.

A katolikus templom kertje, az I. és a II. világháborús emlékművek környéke is folyamatos gondozást igényel.

Az IKSZT épülete előtt kialakított nagy sziklakertbe folyamatosan évelő növényeket, örökzöldeket ültettünk. A Polgármesteri Hivatallal szembeni üres területen is kialakítottunk egy "emeletes" sziklakertet, amelyet különböző növényekkel ültettünk be.

 

Évente egyszer az iskola diákjaival közösen hulladékgyűjtést szervezünk.

Erre minden év tavaszán – a Magyar Közút Kht. kezdeményezésére – a Föld Napja alkalmából kerül sor. Ezen a megmozduláson az egyesülettel közösen a Királyi Pál ÁMK összes diákja, az óvoda nagycsoportosai pedagógusaik irányításával, azonkívül az önkormányzat közcélú dolgozóival is részt vesz általában 150 fővel.

Valamint az országosan meghirdetett TE-SZEDD hulladékgyűjtéséhez is csatlakoztunk.

A szemétgyűjtési akció célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetévé váljon a környezet megóvása, a későbbiekben jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük megóvására.

 

Egyesületünknek jelenleg 60 tagja van, de továbbra is várjuk új, aktív tagok jelentkezését. Jelenlegi tagjaink közül sajnos mind kevesebben tudnak részt venni a közterületi munkában, koruk, egészségi állapotuk vagy munkahelyi elfoglaltságuk miatt. Az ő tagságuk, támogatásuk is nélkülözhetetlen segítséget jelent az egyesületnek.

 

2012 őszén adtunk be pályázatot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és - fejlesztésre 3 célterületen a LEADER helyi akciócsoport közreműködésével „Szépüljön Szepetnek” címmel. Itt 24. 000. 005 Ft-ot nyertünk.

Ezen belül az egyesület önkormányzati tulajdonú közterületeken fejlesztéseket és felújításokat hajt végre:

A pályázat keretében megtörténik az Idősek Otthona előtti terület parkosítása és a parkoló felújítása, a Petőfi utcai buszmegálló külső-belső felújítása - Információs pont kialakítása, az épület környezetének felújítása, a világháborús emlékmű tisztítása, köztéri elemek elhelyezése.

Megvalósul az artézi kút környékének felújítása, parkoló kialakítása, köztéri elemek elhelyezése, a József Attila utcában lévő közterületen parkosítása és őshonos növények telepítése.

A Jókai utcai sportpálya előtti területen gördeszka és kerékpár akadálypálya kialakítására, köztéri elemek elhelyezésére kerül sor.

 A községben zajló beruházási munkák folytán zöldfelületek szűntek meg, fák kerültek kivágásra, a felszíni talajcserék következtében sok helyen eluralkodott a gaz. Egyesületünk igyekszik folyamatosan pótolni a kivágott vagy elöregedett növényeket, de szükség van az itt élők segítségére, összefogására is. Ha mindenki rendben tartja a saját háza előtti közterületet, a faluszépítő egyesület és az önkormányzat erőfeszítései sem lesznek hiábavalók.

 

Széleskörű lakossági összefogással, cselekvéssel minél több önkéntes bevonásával továbbra is célunk, környezetünk szépítése, virágosítása, egy kulturált településkép kialakítása, hogy ezzel is elősegítsük környezetünk szebbé tételét, a környezettudatos magatartás minél szélesebb körben való elterjesztését.

 

Bankáné Laski Éva

elnök

Lap tetejére