Családi napközi

CSALÁDI NAPKÖZI SZEPETNEKEN

 

Új intézményegységgel bővült a Királyi Pál Általános Művelődési Központ.

 

A családi napközi intézménye új színfolt a hazai gyermekfelügyelet palettáján. Színvonalas és szakszerű gyermeknevelés, valamint a gyermek lelki, és testi fejlődésének elősegítése áll a foglalkozások középpontjában. Napközink segít a csemetéknek jobban megismerni az őket körülvevő világot, kapcsolatok kialakítását társaikkal. Mindez kiscsoportos, a családi mintának leginkább megfelelő keretek között történik, s éppen ezért hatékonyabb a hagyományos szolgáltatásoknál. További előny, hogy az intézményi jelleg helyett családi környezetben, kötetlenebb időbeosztással és nagyobb figyelemmel vagyunk a gyermekek iránt. A több törődés és szeretet hamarabb feloldja a gátlásokat a gyerekekben, így több sikerélményhez jutnak, óvodai beilleszkedésük is könnyebbé válik.

Működésünk további fontos küldetése, hogy napjaink nehezebb és bizonytalanabb gazdasági helyzetében a szolgáltatást szükségszerűen igénybe vevő szülők számára lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak. A gyermekek egészséges fejlődése érdekében célunk továbbá, hogy napközink családias, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljon hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához.

A kiscsoportos, 5 gyermek gondozási-nevelési feladatait a „családi napközi működtető” végzettséggel rendelkező személy látja el.

Családi napközinkben a 20 hónapos - 3 éves korú gyermekeknek tudunk egész napos (8:00-16:00) ellátást, foglalkoztatást és napi négyszeri étkeztetést biztosítani. A Királyi Pál Általános Művelődési Központ Családi Napközijébe juthat az a gyermek:

  • aki betöltötte a 20 hónapos életkort
  • mindkét szülője dolgozik, és a gyermek napközbeni ellátása nem biztosított
  • amennyiben a gyermeklétszám lehetővé teszi, azon gyermek, akinek szülője ezt igényli, bár nem dolgozik.

A beíratáshoz szükséges:

  • a gyermek személyi lapja (születési anyakönyvi kivonat), lakcím- és TAJ-kártya, oltási könyve
  • orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe mehet
  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, munkáltatói igazolás és jövedelemigazolás mindkét szülő részéről
  • egyéb, a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolás (pl.: határozat gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegség, 3 vagy több gyermek a családban)

 

A felvehető gyermeklétszám kötött, 5 fő fogadása lehetséges. A térítési díj napi 731 Ft,-, mely tartalmazza az étkezés díját (233  Ft,- + áfa) és a napidíjat (435 Ft,-). A felvétel a jelentkezés sorrendjében folyamatos, várólistára kerül minden igénylő.

Kérjük azokat a kisgyermekes szülőket, akik gondolkodnak a szolgáltatás igénybevételéről, a részletekről érdeklődjenek az óvodában munkanapokon Dávidovits Judit Ágnesnél.

 

Dávidovits Judit Ágnes

óvónő, fejlesztő terapeuta

 

Lap tetejére