Hatályos rendeletek

Lezárva: 2017. május 25.

10/2000. (IX. 11.) A középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

15/2002. (XII. 11.) Az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

5/2005. (V. 18.) Helyi Építési Szabályzatról

10/2005. (X. 20.) Az elektronikus ügyintézésről

8/2006. (IV. 28.) A gépjármű várakozóhelyek létesítéséről

15/2006. (XI. 29.) Az önkormányzati lakások bérbeadási feltételeiről, bérleti díjáról

23/2006. (XII. 13.) A közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről

8/2007. (VI. 13.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről

9/2012. (IV. 26.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

11/2012. (VI. 6.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

20/2012. (XII. 13.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

2/2013. (II. 19.) A talajterhelési díjról

4/2013. (III. 18) Szepetnek Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

1/2014. (II. 5.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

4/2014. (III. 20.) A díszpolgárságról, a díszpolgári cím viseléséről, valamint a „Szepetnekért” emlékérem adományozásáról

7/2014. (IV. 3.) A szociális földprogram működtetéséről

8/2014. (V. 5.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

9/2014. (V. 16.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

11/2014. (VI. 27.) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

12/2014. (IX. 24.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

16/2014. (XI. 26.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

1/2015. (II. 10.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 25.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

3/2015. (IV. 29.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

4/2015. (IV. 29.) A térítési díjakról

6/2015. (V. 29.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

7/2015. (V. 29.) Szepetnek község névhasználatáról

8/2015. (VII. 2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

9/2015. (VII. 2.) A köztisztaságról és a közterület-használatról

14/2015. (IX. 30.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

15/2015. (IX. 30.) Szepetnek Községi Önkormányzat közművelődési feladatairól

16/2015. (IX. 30.) A temetőről és a temetkezés rendjéről

17/2015. (IX. 30.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

21/2015. (XI. 25.) A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól

22/2015. (XI. 25.) A helyi adókról

1/2016. (II. 11.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3/2016. (IV. 26.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

6/2016. (VI. 29.) a hulladékgazdálkodásról

8/2016. (VI. 29.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2016. (IX. 14.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólaz egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2/2017. (II. 15.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017. (IV. 26.)Szepetnek község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

9/2017. (V. 26.) Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

3/2016. (IV. l

Lap tetejére