Statisztikai adatai:

Települési alapadatok

A település igazgatási területe:          3085,5 ha

belterület nagysága :              128,3 ha

volt zártkert:                           32,8 ha

külterület:                               2877,4 ha

 

Lakónépesség:                                   1659 fő            (2010. dec. 31.)

Lakásállomány:                                  551 lakás

 

Közmű ellátottság:

Vezetékes víz:                                    100%-os kiépítettség

Elektromos hálózat:               100%-os kiépítettség

Szennyvízhálózat:                  folyamatban

Gázhálózat:                            90%-os kiépítettség

 

Belterületi úthálózat:                         8,5 km

Burkolt:                                  6,1 km

Önkormányzati úthálózat:                 5,8 km

Burkolt:                                  3,9 km

 

 

Népességszám alakulása

 

Szepetnek község területe 3085 hektár. Népsűrűsége 58,9 fő/km2, mely a megye 78,6 fő/km2–ével összehasonlítva alacsonynak számít. A lakosságszám az országos tendenciáknak megfelelően 1960-ig folyamatosan emelkedett, majd ezután az országos átlagnál nagyobb fogyás jellemzi az elvándorlások magas száma miatt.

 

1. táblázat – Jelenlévő összes népesség 1870-1970 (KSH területi népszámlálási adatok – 2001, Zala megye)

 

év

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

2033

2240

2393

2468

2401

2151

2280

2054

2160

2047

1870

 

2. táblázat – Állandó népesség 1970-2001 (KSH területi népszámlálási adatok – 2001, Zala megye)

 

év

1970

1980

1990

2001

1896

1774

1669

1845

2/a táblázat –  Állandó népesség 2007-2010 (saját adatbázisból való gyűjtés)

 

év

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1737

1733

1724

1697

1692

1683

1607

1677

1659

 

 

 

 

3. táblázat – Lakónépesség 1970-2001 (KSH területi népszámlálási adatok – 2001, Zala megye)

 

év

1970

1980

1990

2001

1825

1720

1626

1790

 

 

3/a táblázat – Lakónépesség 2007-2010 (saját adatbázisból való gyűjtés)

 

év

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1718

1709

1712

1670

1718

1652

1573

1625

1593

 

A népesség korösszetétele

 

4. táblázat – A népesség korösszetétele

 

Szepetnek

2001

Megyei átlag

Országos átlag

0-14 év (fő/ %)

337 / 18,83 %

46885 / 15,8 %

1694936 / 16,6 %

15-59 év (fő/ %)

1124 / 62,79 %

186841 / 62,9 %

6421766 / 62,9 %

60- felett (fő/ %)

329 / 18,38 %

63678 / 21,3 %

2081559 / 21,4 %

Öregedési index (15/60)

1,024

0,720

0,814

(Forrás: KSH területi népszámlálási adatok-2001, Zala megye)

4/a táblázat – A népesség korösszetétele

 

Szepetnek

2005

Szepetnek

2006

Szepetnek

2007

Szepetnek

2008

Szepetnek

2009

Szepetnek

2010

0-14 év (fő/ %)

257 / 15,14 %

246 / 14,53 %

235 / 13,96 %

211 / 13,13 %

213 / 12,70 %

201 / 12,11 %

15-59 év (fő/ %)

1111 / 65,46 %

1124 / 66,39 %

1122 / 66,66 %

1072 / 66,70 %

1089 / 64,93 %

1078 / 64,97 %

60- felett (fő/ %)

329 / 19,39 %

328 / 19,37 %

326 / 19,37 %

324 / 20,16 %

375 / 22,36 %

380 / 22,90 %

(Forrás: saját adatgyűjtés)

2010 évi korcsoportos bontás:

 

Szepetnek

0-14 éves

15-59 éves

60-100 éves

Neme

férfi

férfi

férfi

99

102

562

516

134

246

 

A népesség kor szerinti összetételéből megállapítható, hogy 2001-ig, a településen élők között, az országos és megyei viszonylatokhoz képest magas a 15 éven aluliak száma, míg a 60 év felettiek aránya – mind országos, mind megyei viszonylatban – alacsony arányú. Ennek megfelelően 2001-ig az öregedési index nagyobb, mint 1, ami az utóbbi években kevés településen jellemző. 2005-től azonban az öregedési index már alig jobb a megyei átlagnál, az országos átlagnál viszont rosszabb.

 

 

5. táblázat – Természetes szaporulat illetve fogyás

 

Évben:

1970-1979

1980-1989

1990-2001

Élve születés:

327

258

173

Halálozás:

233

208

266

Természetes szaporodás (+), illetve fogyás (-):

 

+94

 

+50

 

-93

(Forrás: KSH területi népszámlálási adatok-2001, Zala megye)

 

 

 

 

5./a táblázat – Természetes szaporulat illetve fogyás

 

Évben:

2002-2006.

2007-2010.

Élve születés:

84

53

Halálozás:

83

98

Természetes szaporodás (+), illetve fogyás (-):

 

+1

 

-45

(Forrás: saját adatgyűjtés)

 

Természetes szaporulat tekintetében a településen az országos átlagnál később jelentkezik a csökkenés. Míg országos tekintetben a 80-as évek elejétől, Szepetneken a 90-es évek elejétől csökken a természetes szaporulat.

Lap tetejére