Szepetnek - Nektek Lesz

NYITÓRENDEZVÉNY– 2013. ÁPRILIS 10.

 

A Szepetnek Községi Önkormányzat által benyújtott „SZEPETNEK – NEKTEK LESZ” című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 jelű nyertes pályázat nyitórendezvényére 2013. április 10-én került sor a települési IKSZT épületében. A nyertes pályázatot konzorciumi együttműködésben valósítja meg a Szepetnek Községi Önkormányzat, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft., valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet. A megjelent vendégeket Vlasicsné Fischl Timea polgármester köszöntötte. A konzorciumban lebonyolításra kerülő projektet bemutatta Tóth-Bagó Mónika projektvezető. A TKKI programban betöltött szerepéről Takács György igazgató tartott előadást.

 

 

 

A program indítása óta folyamatos a kapcsolatfelvétel a települési intézményhálózattal, az egyesületek, civil szervezetek vezetőivel, a háziorvossal, Szepetnek lakóival, a szegregátum területén élő célcsoporttagokkal. A településen élő közösségi programszervezők, a mentor a szociális munkásokkal közösen megkezdte az előkészítő munkálatokat. A folyamatos települési jelenlét alatt rövid időn belül tapasztalható volt a célcsoporttagok részéről kialakuló pozitív hozzáállás. A szegregátum területén élők változtatni szeretnének monoton, eseménytelen mindennapjaikon, ehhez várják a segítséget, mert önerőből nem tudnak elmozdulni holtpontról. Ennek hatására csak kisebb ellenállással kellett szembenézniük a szociális munkásoknak. Folyamatos az ismerkedés, a terepbejárás, a családlátogatás és a tájékoztatás a projekt adta lehetőségekről és a majd lebonyolításra kerülő programelemekről. A szegregátum területén a többszöri személyes megkeresés után sikerült előre egyeztetett időpontokban a célcsoporttagokkal, családokkal az  adatfelvétel, majd az együttműködési megállapodások megkötése.

 

Az állandó elérhetőség biztosítására nem csak a település utcáin találhatók meg a szakemberek hanem az IKSZT épületében is kilalakításra került egy ügyeleti rendszer. A szociális munkások közül hétköznapokon 10.00-16.00 óráig 1 fő  tart állandó ügyfélszolgálatot. Szükség szerint tájékoztatat, adminisztratív segítséget nyújt (kérelem elkészítése, adatlapok kitöltésében segítség). Szociális szakembereink meghallgatnak minden sérelmet és problémát, beszélgetnek az ügyféllel, ha ez jelenti a segítséget és természetesen minden információt kellő odafigyeléssel és bizalommal kezelnek.

 


A minél szélesebb körű települési tájékoztatáshoz igénybevettük a településen működő kábeltévé nyújtotta lehetőségeket, figyelemfelkeltésként plakátokat készítettünk és környezetbarát módon helyeztünk ki, a postaládákba szórólapokat helyeztünk és a helyi újságban is megjelent tájékoztatónk. A projekt folyamán a különböző programelemek lebonyolítása előtt az érdeklődés felkeltésére ugyanezt a módszert alkalmazzuk.