Ismertető

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 „SZEPETNEK – NEKTEK LESZ”

 

 

A projekt támogatott elszámolható költsége: 149.749.600,-Ft.

 

A projekt célja Szepetnek község szegregátumaiban a hátrányok felszámolása, szociális, egészségügyi, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, foglalkoztatási és hagyományőrző szolgáltatások keretében lakhatási körülmények javítása, felzárkóztatás és a település életébe történő integráció.

 

A projekt közvetlen célja: Javítani kívánjuk a telepszerű környezetben élő hátrányos helyzetű emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A közvetlen és közvetett célcsoport képzettségi szintjét emelnénk, segítve a munka világába történő visszatérést, a jövedelemszerzést. Javítani kívánjuk a bevont iskoláskorú gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladásának esélyét, hogy a továbbtanuláshoz esélyt kapjanak és szabadidejüket hasznosan töltsék. Szemléletformálás: a többgenerációs minták átértékelése családokon belül.

A beavatkozás alapja a szegregátumokban és a településen zajló állandó szociális munka és a célcsoport, valamint a helyi lakosság minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.

 

Számszerűsíthető eredmények: 120 fő bevonása a projektbe, minimum 72 fő pozitív eredménnyel kikerülő személy, 90 fő képzési programban való részvétele, 54 fő képzést eredményesen elvégző, 36 fő gyakorlati képzést szerez munkahelyi körülmények között a képzés ideje alatt (Csillag Szolgáltatópont épületének felújítása és parkosítás), 10 fő foglalkoztatásba kerül 2015-ben.

Felújításra kerül az önkormányzat 1 épülete, mely Csillag Szolgáltatópontként funkcionál. A Szolgáltatópontban kialakításra kerül 1-1 férfi és női vizesblokk, egy mosóhelyiség mosógépekkel ellátva, iroda valamint a tanoda és játszóház működéséhez helyiség.

 

 

A program közvetlen célcsoportja: a programba Szepetnek településen két különálló, de 1 km-es körzeten belül található szegregátum lakosai kerülnek bevonásra. Halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, ill. elavult iskolai végzettséggel rendelkező, szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok. Közvetett célcsoport: a település lakossága, hiszen a település életébe kívánjuk integrálni a közvetlen célcsoportunkat. Ezáltal a lakosságot is érzékenyítjük, a befogadást kívánjuk elősegíteni, megerősíteni. Lényeges körülményeik: célcsoportunkat kérdőívezésmódszerével bevontuk az előzetes helyzetfeltárásba annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk életkörülményeikről.

 

A projekt megvalósításának legfontosabb lépései: 2013. február 1. napjával kezdetét vette a 28 hónap időtartamú projekt. 1 fő mentor, 2 fő közösségi programszervező és 8 fő szociális munkás kezdte meg a program részleteinek megismerését, a célcsoport toborzását és kiválasztását. A célcsoport felmérésére és megismerése után elkészülnek az egyéni fejlesztési tervek. A célcsoporttal való hatékony együttműködést segíti a program időszaka alatt a mentorálás, a settlement típusú szociális munka, mely a tréningeken, képzésekben való benntartást, a motiváció erősítését, fenntartását segíti. A program során közösségi, szakmai programok valósulnak meg a település lakosságának és a szegregátum lakosainak minél szélesebb körű bevonásával.

Egészségügyi blokk: állapot felmérések, szűrővizsgálatok, előadássorozatok az elsősegélynyújtásról, családi élet alapjairól, az egészséges táplálkozásról, és az egészséges ételek készítéséről.

Kulturális blokk: hagyományőrző kulturális rendezvények szervezése, szabadidő hasznos eltöltéséhez tanácsadás, programszervezésben részvétel. Célcsoport-lakosság vetélkedők (ügyességi) kiállítások szervezése.

Szociális blokk: tájékoztatás a szociális ellátórendszer működéséről, gyermekek utáni kedvezmények, kötelező beiskolázások, pályaválasztás, pályaorientációs tanácsadás, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

Előítélet blokk célja a roma kultúra, magyar kultúra ismertetése valamint a tolerancia minél szélesebb körű elterjesztése.

Gazdasági blokk: háztartási és adósság kezelési tanácsadása célcsoport részére.

Jó háztartás blokk: a településen élő asszonyok gyakorlati segítségnyújtása a célcsoport számára (főzés, varrás, ültetés, kiskert).

Jogsegélypont és pszichoszociális pont működtetése a program teljes ideje alatt szakemberekkel.

 

A képzéshez, foglalkoztatáshoz kapcsolódik:

 

Képzések:

  1. Kerti munkás: 20 fő
  2. Betanított kőműves és festő: 16 fő
  3. Különböző fejlesztő tréningek: 75 fő

 

A résztvevőknek a képzési napokra étkezési csomag: 1500 Ft/fő

 

A Szolgáltatópontban tájékoztató iroda működik, 8 fő szociális munkás és 1mentor együttműködésével a célcsoport igényeit elégítik ki. A Szolgáltatóházban kerülnek megvalósításra a különböző programok, valamint a célcsoport itt működik együtt a szakmai megvalósítókkal és a szakemberekkel. Az együttműködő partnerek közti munkamegosztás kidolgozott, a cselekvési terv ezáltal megvalósítható. A partnerek feladatai: TKKI szervezi és valósítja meg a képzéshez kapcsolódó tevékenységeket, valamint a hálózatfejlesztést a partnerek vonatkozásában.  ÖRO részvétel a célcsoport elérésében, tájékoztatásában. Véleményezések, javaslattétel. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. végzi a településen a szegregátum és a lakosság mentorálását, valamint közreműködik a szakmai szervezésében. Egyéb együttműködő partnerek: közösségi programok bonyolítása, településen lévő szolgáltatások nyújtása (pl. orvos, védőnő), erősítése a célcsoport körében.